brak komentarzy

Walne Zebranie SFP

W dniu 23 maja 2015 r. w Morawicy koło Kielc odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Freediving Poland. W zebraniu udział wzięło dwadzieścia jeden Koleżanek i Kolegów.

W ramach podjętych uchwał zebrani udzieli absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2014. Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany siedziby Stowarzyszenia.

Podczas zebrania omówiona została działalność Stowarzyszenia prowadzona w roku 2014. Zebrani dyskutowali również nad dalszymi kierunkami dalszego rozwoju.

Podczas zebrania członkowie Stowarzyszenia dokonali wyboru nowych władz. Prezesem na kolejną dwuletnia kadencję wybrany został Kol. Radosław Gaca.

Do Zarządu Stowarzyszenia wybrano Kol. Tomasza Nitkę, Kol. Lucynę Kicińska oraz Kol. Marcina Baranowskiego.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Kol. Agnieszka Kalska, Kol. Mateusz Malina oraz Kol. Robert Cetler.

Po raz pierwszy wybrany został również Sąd Koleżeński, w skład które powołano Kol. Agata Bogusz, Kol. Michał Mrozowski oraz Kol. Paweł Roguski.

Jednocześnie w imieniu Zarządu Stowarzyszenia chciałbym bardzo serdecznie podziękować Kol. Romanowi Walczykowi, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcje Sekretarza Stowarzyszenia, za wkład wniesiony w rozwój Stowarzyszenia i organizację imprez.

Chciałby również serdecznie podziękować członkom poprzedniej Komisji Rewizyjnej w osobach Kol. Emilii Białej, Kol. Michała Stawskiego i kol. Przemysława Dydaka.

Radosław Gaca

Zostaw komentarz