Stowarzyszenie „Freediving Poland”
ul. Gen. J. Bema 24/83, 87-100 Toruń

NIP: 956-214-13-77
REGON: 871728454
Rachunek bankowy: 63 1750 0012 0000 0000 3708 8277 (BNP Paribas)

Adres do korespondencji:
ul. Gdańska 5/3a
85-005 Bydgoszcz