Oficjalne Rekordy Polski w Nurkowaniu na Wstrzymanym Oddechu

Od momentu powołania Polskiego Związku Freedivingu, nowe rekordy Polski mogą zostać ustanowione wyłącznie na zawodach rozgrywanych według zasad federacji CMAS.

 

Rekordy Polski – dyscypliny basenowe

Rekordy Polski – dyscypliny głębokościowe

 

Rekordy narodowe federacji AIDA – dyscypliny basenowe

Rekordy narodowe federacji AIDA – dyscypliny głębokościowe

 

.

Opis dyscyplin:

Stały balast w płetwach (Constant Weight with Fins). Zawodnik schodzi na deklarowaną przez siebie głębokość używając monopłetwy (dopuszcza się również klasyczne płetwy). Po jej osiągnięciu może dotknąć liny opustowej tylko na długości pierwszych dwóch metrów,  w trakcie pozostałej części wynurzania podciąganie się po linie jest zabronione. Ważnym warunkiem jest tu wynurzenie z tym samym obciążeniem z jakim zawodnik schodził na dół.
Stały balast w podwójnych płetwach (Constant Weight with Bifins). Zawodnik schodzi na deklarowaną przez siebie głębokość z użyciem wyłącznie klasycznych podwójnych płetw.
Stały balast bez płetw (Constant Weight without Fins). Zawodnik schodzi na deklarowaną przez siebie głębokość tyle, że bez płetw.
Swobodne zanurzenie (Free Immersion). Zawodnik schodzi w dół podciągając się na linie opustowej. Na powierzchnię wraca w ten sam sposób.
Statyczne wstrzymywanie oddechu (Static Apnea). W tej konkurencji liczy się czas na jaki zawodnik wstrzymał oddech z twarzą zanurzoną w wodzie.
Dynamika w płetwach (Dynamic with Fins). Liczona jest odległość, którą zawodnik przepłynął tuż pod powierzchnią na basenie (nie wynurzając głowy) z użyciem monopłetwy (dopuszcza się również klasyczne płetwy).
Dynamika w podwójnych płetwach (Dynamic with Bifins). Jak wyżej tyle, że wyłącznie z użyciem klasycznych płetw.
Dynamika bez płetw (Dynamic without Fins). Jak wyżej tyle, że bez płetw.

Zmienny balast (Variable Weight). Zawodnik schodząc na dół może używać dodatkowego obciążenia, które pozostawia po osiągnięciu zamierzonej głębokości. Wynurzenie na powierzchnię odbywa się o własnych siłach. Dopuszczalne jest tu dotykanie liny przy wynurzaniu.
No Limit. Celem jest osiągnięcie maksymalnej głębokości za pomocą wszelkich możliwych środków. Do schodzenia w dół używa się najczęściej specjalnej windy, a do wynurzania balonu powietrznego „odpalanego” aby jak najszybciej wrócić na powierzchnię.

Aby próba została zaliczona muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki:
1. Nurkowanie musi zostać wykonane przez zawodnika na jednym oddechu.
2. Zawodnik po zakończeniu próby jest w pełni przytomny.