Działania Stowarzyszenia Freediving Poland można wspierać przekazując darowiznę na cele statutowe.
Wpłaty należy kierować na konto:

Stowarzyszenie Freediving Poland
63 1750 0012 0000 0000 3708 8277

z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”.