brak komentarzy

Stowarzyszenie radzi

UWAGA! Na http://free-diving.pl/files/czasy-startow-morawica-22-05-15.pdf opublikowano listę startów w dniu 22.05.2015 r.!

Dzisiejsze „Stowarzyszenie radzi”: poświęcamy tematyce punktów:)

Jak wiecie, Mistrzynią i Mistrzem Polski zostaną osoby, które zwyciężą w klasyfikacji generalnej zawodów. Zawodnicy i zawodniczki ubiegający się o tytuł Mistrza i Mistrzyni Polski startują w 3 konkurencjach: DYN, DNF, STA. O ostatecznej kolejności w klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach.

Wyniki zawodniczek i zawodników w poszczególnych dyscyplinach przeliczane są według algorytmu:
o 1 sekunda statyki = 0,2 punktu
o 1 metr dynamiki = 0,5 punktu
Te punkty warto zbierać. Natomiast punktów karnych lepiej się unikać.

Punkty karne otrzymuje zawodnik/zawodniczka:
1. Za nie zmieszczenie się w dziesięciosekundowym oknie startowym tj. start przed „official top” lub później niż 10 sekund po „official top” (1 punkt za każde 5 sekund spóźnienia). Przy czym jeśli spóźnienie przekroczy 30 sekund to mamy dyskwalifikację.

3. Osiągający/osiągająca wynik niższy niż zadeklarowany:
W statyce – 1 punkt karny za każde 5 sekund poniżej deklaracji,
W dynamikach – 0,5 punktu karnego za każdy metr poniżej deklaracji

4. Za brak kontaktu ze ścianą podczas startu/nawrotu – 5 punktów za 1 sytuację,

5. Za podciąganie lub odpychanie się od ścian (inne niż przy nawrotach), lin, dna w trakcie wykonywana próby: 5 punktów. UWAGA! Zgodnie z nowymi przepisami AIDA nie obowiązuje już tzw. grab rulet tj. teraz punkty karne nie są przyznawane za złapanie ściany/liny podczas kończenia próby nawet jeśli złapanie nastąpi przed wynurzania dróg oddechowych.

A punkty oraz punkty karne…liczą sędziowie! Na BMP żółte koszulki założą: Agata Bogusz,Tomasz Nitka i Radek Gaca

Zostaw komentarz