Maciej
Participant
Post count: 288
#10758 |

czyli dla jednej osoby porównanie wyników z różnych momentów:

HGB’/wsk’ HGB”/wsk”

gdzie wsk zależałby – tak jak HGB od
„gęstości” krwii?