Marcin Baranowski
Moderator
Post count: 668
#5555 |

Po utracie przytomności przez jakiś czas drogi oddechowe pozostają odruchowo zablokowane (tzw. kurcz krtani). Jednak najczęściej później ulegają one odblokowaniu i woda dostaje się do płuc. To znacznie komplikuje sytuację i zwiększa ryzyko poważniejszych następstw. Dlatego też jeżeli jako nurek asekurujący wyciągamy osobę z blackoutem z pod wody to musimy pamiętać o zakryciu jej ust dłonią. Jednak jeżeli pomoc przychodzi szybko to ryzyko wciągnięcia wody do płuc jest praktycznie zerowe.