brak komentarzy

Nominacje do Kadry Polski da Basenowe Mistrzostwa Świata we Freedivingu 2015 – komunikat nr 2

Uprzejmie przypominamy, że do końca miesiąca osoby zainteresowane udziałem w MŚ musza złożyć stosowne deklaracje zgodnie z poniższym wzorcem. Jednocześnie przypominamy, że warunkiem udziału w MŚ członkostwo w SFP w tym bieżące opłacenie składek.

Oświadczenie zawodnika o przyjęciu od Stowarzyszenia Freediving Poland
nominacji do kadry narodowej na zawody we freedivingu

Ja ________________________________________ ___________ zobowiązuję się reprezentować Polskę na niżej wymienionych zawodach: ________________________________________ _____ odbywających się w ___________________________ w okresie __________________

w następujących konkurencjach:

STA 0

DYN 0

DNF 0

CWT 0

CNF 0

FIM 0

Z tego obowiązku zwolnić może mnie jedynie wystąpienie siły wyższej, o czym (gdyby miało to miejsce) poinformuję zarząd SFP niezwłocznie.

____________________________________

Data i podpis zawodnika

UWAGA !
powyższy dokument należy podpisać i po zeskanowaniu przesłać do Zarządu SFP na rgaca@poczta.onet.pl. W tytule proszę wpisać Deklaracja MŚ.

Zostaw komentarz