brak komentarzy

1% podatku na poprawę bezpieczeństwa we freedivingu

Uprzejmie przypominamy że, dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy SFP a Safe Water Association możliwe stało się przekazywanie 1 % podatków na cele SFP. Zgodnie ze statutem Safe Water Association za zebrane środki możliwy będzie zakup urządzeń i wyposażenia związanego z bezpieczeństwem nurkowania. Ze środków tych pokrywać będziemy mogli również koszty obsługi medycznej organizowanych przez SFP imprez. Środki zebrane przez ostatnie dwa lata są na razie zakumulowane i pozwolą najprawdopodobniej przez sezonem letnim na zakup profesjonalnego ratowniczego zestawu tlenowego.

Aby przekazać środki na ten cel należy w rozliczeniu roczny podać nr KRS Safe Water Association: 0000319349 oraz wpisać jako cel szczególny „Na Stowarzyszenie Freediving Poland”.

Przekazujcie i namawiajcie znajomych.

Zostaw komentarz