brak komentarzy

1% dla Stowarzyszenia Freediving Poland

Freedivers, przypominamy, że dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy SFP a Safe Water Association, możliwe jest przekazywanie 1 % podatków na cele SFP. Zgodnie ze statutem Safe Water Association za zebrane środki możliwy będzie zakup urządzeń i wyposażenia związanego z bezpieczeństwem nurkowania. Ze środków tych pokrywać będziemy mogli również koszty obsługi medycznej organizowanych przez SFP imprez. Jeżeli środków zbierze się więcej możliwe będzie również uruchomienie wsparcia dla szkoleń z pierwszej pomocy oraz bardziej zaawansowanych technik ratunkowych.

Aby przekazać środki na ten cel należy w rozliczeniu roczny podać nr KRS Safe Water Association: 0000319349 oraz wpisać jako cel szczególny „Na Stowarzyszenie Freediving Poland”.

Zostaw komentarz