wojski
Participant
Post count: 596
#6894 |

A swoją drogą – odnosząc się do wcześcniejszej wypowiedzi APneusa -stanowczo propstestuję przeciwko rozsiewaniu plotek jakoby spożywanie alkoholu miało jakikolwiek negatywny wpływa na mózg. HOUK !