Strona główna Działy Różności Różności Biebrza Reply To: Biebrza

j23
Członek
Post count: 5
#23271 |

zachecam do czytania raportów wojewódzkich inspektoratów ochrony srodowiska:
http://www.wios.bialystok.pl/pdf/rzeki2007.pdf

np. odnosnie biebrzy:
3 Ogólna ocena jakości wód dopływów Biebrzy. Dopływ Kamienna w profilu ujściowym
zaklasyfikowano do wód IV klasy (niezadowalającej jakości). Dopływ Czarna Struga V klasy
czystości (złej jakości). O niekorzystnej klasyfikacji tego dopływu zadecydowały wysokie stężenia
biogennych związków azotu i fosforu. Stan sanitarny rzeki odpowiadał wodom niezadowalającej
jakości. (wg badań z roku 1995 wody dopływu posiadały jakość pozaklasową ze względu na
stężenia związków fosforu oraz zły stan sanitarny). Dopływ rzeka Ełk (podobnie jak w roku
2006), na odcinku przyujściowym została zakwalifikowana do wód III klasy (wody zadowalającej
jakości). W klasie IV znalazły się tylko wskaźniki tlenowe tj. ChZTMn ChZTCr, ale nie wpłynęły one
na obniżenie klasyfikacji ogólnej.
4 Ocena przydatności do bytowania ryb. Wody Biebrzy w punktach Osowiec i Burzyn-
Rutkowskie nie spełniały wymagań jakie powinny spełniać wody śródlądowe będące
środowiskiem dla życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych. ze względu na stężenia
azotynów, fosforu ogólnego i chloru całkowitego pozostałego, a także obniżoną w obu punktach
zawartość tlenu. Także klasyfikacja dopływów Biebrzy pod kątem przydatności do bytowania ryb
wykazała, że wody Kamiennej, Czarnej Strugi i Ełku nie spełniały wymagań (w przypadku
Czarnej Strugi stwierdzono przekroczenia aż 5 wskaźników w tym tlenu i BZT5; w przypadku wód
Ełku stwierdzono przekroczenia stężeń azotynów i fosforu ogólnego oraz chloru całkowitego.

warto poszperać coby nie wykapać się w ścieku.

pozdrawiam