Marcin Pulkowski
Członek
Post count: 388
#11735 |

Informacje na temat tej imprezy pod koniec tygodnia na naszej stronie. Termin zlotu: 15-17 września.

http://www.jezioropowidzkie.pl