lalo
Participant
Post count: 13
#9048 |

No tak- faktycznie każdy indywidualnie osiąga limity w poszczególnych kategoriach i dięki temu, że jesteśmy różnymi ludźmi, również limity długości, głębokości czy też czasu mamy zgoła inne. Ale reguły ogólne i wspólne dla wszystkich są:
1/HIPERWENTYLACJA
2/SPOKóJ
3/UMIARKOWANE TEMPO
pozdrawiam