Maciej
Participant
Post count: 288
#10757 |

Ja mam pytanie zasadnicze.

We free szczególnie ważna będzie zdolność magazynowania tlenu we krwi, czyli w uproszczeniu HGB ale sumaryczne, a nie procentowe.

Ponieważ m.in. wynik HGB [g/dl] więcej powie o odwodnieniu w chwili badania, niż de facto o ilość HGB w całym organizmie, pytam, czy jest jakiś inny – stabilny w czasie wskaźnik morfologii, który zredukuje błąd wynikły z bieżących różnic w objętości osocza i pozwoli ocenić, czy suma HGB w całym organizmie istotnie uległa zmianie?