Marcin Baranowski
Moderator
Post count: 668
#10739 |

Raczej nie ma się co spodziewać jakiś większych różnic. Z dostępnej literatury wynika, że wyższe stężenie Hb notuje się tylko u czołowych freediverów, którzy intensywnie trenują (o jakieś 5%). U osób uprawiających ten sport bardziej rekreacyjnie różnic nie zaobserwowano. W naszym kraju naprawdę intensywnie trenuje zaledwie kilka osób.

Wykazano, że po 15 maksymalnych statykach stężenie EPO wzrasta o 24%. W innej pracy trening w postaci 10 maksymalnych bezdechów dziennie przez 2 tygodnie nie wpłynął na stężenie Hb, wzrosła jednak ilość retikulocytów ale tylko o 15%. Być może gdyby czas treningu był dłuższy to jakiś większy efekt by był.

Osobiście radziłbym ci zrobić własny eksperyment. Zbierz grupę biegaczy i poddaj ich intensywnemu treningowi przez np. miesiąc. Takie badania bardzo łatwo wykonać a dane będą miały znacznie większą wartość.