yacool
Członek
Post count: 24
#10807 |

Minął kolejny miesiąc, podczas którego znacznie zredukowałem ilość treningów do dwóch w tygodniu, wydłużając przy tym czas ostatniej statyki do 5:15 bez skurczu przepony. Bóle głowy ustąpiły.
Wyniki z 29 kwietnia:
Hb-15,0
HCT-44
Er-5,21
czyli tendencja spadkowa utrzymuje się pomimo progresu na statykach.
Ponawiam więc moje pytania:
– jaki jest mechanizm zaniku erytrocytów?
– czy progres na statykach można wyjaśnić rozrostem naczyń włosowatych ew. jakimś innym mechanizmem kompensującym?
————–
ps. Skończyłem prowadzenie eksperymentu.