ola
Participant
Post count: 101
#12967 |

Penie nikogo nie zdziwi informacja, że Ceti zajął pierwsze miejsce, a Adrian drugie 🙂