Marcin Baranowski
Moderator
Post count: 668
#10810 |

Śledziona magazynuje wszystkie krwinki. Szczególnie dużo jest w niej jednak limfocytów (25% całkowitej ilości). Z dostępnych badań wynika, że w następstwie skurczu przepony w trakcie bezdechu ilość erytrocytów we krwi wzrasta o ok. 5% a leukocytów aż o 15%. Różnic w ilości płytek nie stwierdzono.