Marcin Baranowski
Moderator
Post count: 668
#25605 |

Sprawa zgłoszona do analizy.