Marcin Baranowski
Moderator
Post count: 668
#24565 |

Ja ci zaraz dam Pana doktora 😉

Ciśnienie tętnicze w pierwszej fazie bezdechu raczej nie rośnie, to zazwyczaj ma miejsce dopiero w fazie walki gdy silniej aktywuje się odruch nurkowy. Chociaż częstość skurczów serca spada, jednocześnie dochodzi do silnego obkurczenia się naczyń krwionośnych w części narządów co w efekcie daje wzrost ciśnienia tętniczego.

Co do parametrów hematologicznych to zapewne przynajmniej po części wynika to z obkurczenia się śledziony. W śledzionie jest zmagazynowana 1/3 płytek krwi. Wykazano, że po serii bezdechów ilość białych krwinek we krwi rośnie. Są też prace, gdzie zaobserwowano znaczny wzrost liczby płytek krwi po wywołaniu obkurczenia się śledziony. Są to jednak raczej efekty krótkotrwałe. Trzeba też pamiętać, że całkowita liczba krwinek w organizmie nie rośnie, wzrasta tylko ilość krwinek krążących. Stąd szybki powrót wyników do poprzednich wartości przy przerwie w treningach.

Co do ciśnienia w żyle wrotnej to o ile mi wiadomo nikt tego nie mierzył w trakcie wstrzymywania oddechu. Generalnie aktywacja odruchu nurkowego powoduje zmniejszenie przepływu krwi przez przewód pokarmowy (żyła wrotna właśnie stamtąd odbiera krew). Tak więc należało by się spodziewać raczej spadku niż wzrostu ciśnienia krwi w tym naczyniu. Ale to tylko moje spekulacje.