Stowarzyszenie „Freediving Poland”
ul. Gen. J. Bema 24/85, 87-100 Toruń

NIP: 956-214-13-77
REGON: 871728454
Rachunek bankowy: 43 1030 0019 0109 8530 0007 5882

Adres do korespondencji:
ul. Gdańska 5/3a
85-005 Bydgoszcz